צמד ספרים

 130

מארז של שני הספרים "דלת הגן פתוחה לדיאלוג" והספר "הילד אינו מקולקל (לא להורים בלבד)" 

שני כנפי הרוח המחברים את עולם הגן ועולם ההורות ומשלימים זה את זה.