דלת הגן – פתוחה לדיאלוג

 77

דלת הגן – פתוחה לדיאלוג" הוא ספר שמכיר באחריות האישית של מנהלת הגן, הן כלפי הגן עצמו, והן כלפי "האני המאמין" והקריירה האישית שלה. שכן, "האני האישי" ו"האני המקצועי" שלובים זה בזה.

נקודת מבטו של הספר שמה דגש על כך שהמפתח להצלחה בגן הילדים הוא בהחלט ניהול יחסים נכון מול ועם ההורים. הדיאלוג המתמיד בין ההורים לבין הצוות החינוכי, יש בו לא מעט יחסים טעונים, מתח ומאבק. לא תמיד, אך לא מעט. ואת זה אנחנו מוכרחות לשפר. כי במרכז הדיאלוג נמצאים הילדים, שלמענם מיועדות המסגרות החינוכיות.

הספר הוא כמו פאזל, נדבך ועוד נדבך שיחד משלימים תמונה כוללת. תוך כדי הקריאה תושלם התמונה במלואה, ותיישם את תכליתה – מתן כלים.

הספר מחזק, מאיר וממקד לך את הדרך של הגננת שאת רוצה להיות: משמעותית אותנטית בעשייה ובתקשורת שלך עם עצמך ועם הסביבה.

למי הספר מיועד?

  • למחנכות לגיל הרך המעוניינות להקים מסגרת חינוכית עצמאית, וזקוקות לכלים פרקטיים כיצד ליישם זאת.
  • לגננות שעובדות במגזר הציבורי וחשות שהתאוריה שנלמדת במכללה והדרישות, אינן תואמות את תנאי השטח.
  • לבעלות מסגרות חינוכיות לגיל הרך שאין לזכותן הכשרה פורמלית ומעוניינות להבין את מהות הגן.
  • לעוסקות בתחום המבקשות להרחיב את ארגז כליהן.
  • לגננות ומנהלות גן במגזר הפרטי.


"הבנה תכנון, התארגנות ובניית מסגרת מיטבית התואמת לטמפרמנט הטבעי לילד – ימתנו "רעשים", אי שקט ותסכול בקרב ילדים. כך נממש את המשימה : התבוננות אינדיבידואלית המאפשרת לילד להרגיש נוח, משוחרר עם עצמו, ובעיקר להיות מי שהוא באמת " (רונית דהאן קאשי).